Skip to main content

Over de relatie tussen Topsport & Mondgezondheid is veel te zeggen. Naast onderzoek en begeleiding van topsporters, verzorgen SportsInjuryLab en Easier Dental Care daarom vanaf nu geaccrediteerde lezingen over verschillende onderwerpen in dit vakgebied!

Deze voordrachten zijn bestemd voor professionals en al degenen die meer dan gewone interesse hebben in de relatie Topsport & Mondgezondheid. Denk aan (top)sporters, (sport)fysiotherapeuten, bewegingscoaches, (club)artsen en (sport)tandartsen, mondhygiënisten, performancetrainers, osteopaten in de sport en degenen die op enigerlei wijze aan het sportdomein verbonden zijn. Maar zeker ook voor hen die zelf al het vermoeden hebben dat hierin wel eens de oorzaak van performanceklachten of (her)blessure(s) zou kunnen liggen. Naast het wetenschappelijke karakter van de lezingen komt ook de maatschappelijke betekenis aan de orde.

In onze eerste lezingenserie die start in september dit jaar, mogen we sprekers verwelkomen als ex-profvoetballers Gianni Zuiverloon en Edson Braafheid, voedingsdeskundige drs. Lili Genee Pirayesh, dr. John Flutter en vele anderen.

Lees alles hierover en meld je aan op onze nieuwe en speciale SportsInjuryLab Academy website; hét platform voor alles over topsport in relatie tot mondgezondheid.

SportsInjuryLab Academy

SportsInjurylab Academy is in eerste instantie een platform ter bevordering van innovatieve wetenschappelijke kennisoverdracht met betrekking tot mondgezondheid en (top)sport in de ruimste zin. Aan een ieder die op enigerlei wijze beroepsmatig verbonden is aan het onderzoeksveld (sport, gezondheid, techniek en samenleving) wordt individueel de mogelijkheid geboden zichzelf te presenteren en verder ontwikkelen. Deze kennis dient omgekeerd bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van SportsInjuryLab Academy. Tegen deze achtergrond bepaalt de wijze waarop wij leren de wijze waarop we innoveren. Daarnaast biedt SportsInjuryLab Academy ruimte voor studenten om hun talenten verder te ontwikkelen d.m.v. een internationale Masterclass en de Scriptieprijs 2024.

Bezoek de website op academy.sportsinjurylab.com en hopelijk mogen we je in september ontvangen bij de aftrap van onze eerste lezingenserie!