Skip to main content

Schrijf je dan in voor de SportsInjuryLab Scriptieprijs 2020 en maak kans op € 1000,-

De SportsInjuryLab Scriptieprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan eindejaarsstudenten die niet alleen de beste, maar ook de meest onderscheidende en innovatieve scriptie in het kader van sport & gezondheid (in de ruimste zin) hebben afgeleverd. Hogescholen en Universiteiten kunnen ook maximaal drie scripties van studenten in de eindfase van hun studie voor de SportsInjuryLab Scriptieprijs nomineren.

SportsInjuryLab bepaalt uiteindelijk wie in aanmerking komt voor de scriptieprijs die in samenwerking met de jury, het publiek en media, veel aandacht zal generen. De eerstvolgende uitreiking vindt plaats in de maand mei 2020 tijdens een speciaal te organiseren SportsInjuryLab Masterclass.

Denk jij in aanmerking te komen voor deze Scriptieprijs, lees dan hier het scriptiereglement. Vul het aanmeldformulier hiernaast in en stuur vervolgens een digitale kopie van je scriptie op naar research@sportsinjurylab.com.

Aanmeldformulier

  Titel scriptie

  Onderwerp scriptie

  Scriptie ingediend ter

  Indien anders:

  Op welke datum goedgekeurd door de opleiding

  Naam docent / hoogleraar

  Behaald cijfer scriptie

  Studierichting

  Afstuderen HBO/Universiteit

  Naam Opleiding

  Faculteit

  Contactpersoon opleiding

   
  Ingeleverd door
  Naam

  Man / vrouw

  Titel

  Geboortedatum

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  E-mail

  Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.*


   
  Aanleveren
  Vergeet niet een digitale kopie van je scriptie te mailen naar research@sportsinjurylab.com om in aanmerking te komen voor de Scriptieprijs.