Skip to main content

Atletiek Onderzoeksproject

Door onderzoeksdeelname van een grote groep atleten was het indertijd mogelijk om ook bij deze populatie een ​​goed wetenschappelijk onderbouwd begrip van de rol van occlusale en tandheelkundige (SumDental) problemen in samenhang met verhoogde blessuregevoeligheid en (her)blessures inzichtelijk te krijgen.

MINI DOCUMENTAIRE
Patrick Himschoot, de bekende trainer van topsporters en destijds verbonden aan de Vlaamse Topsportschool voor Atletiek in Gent (B) en Cedric van Branteghem hebben meegewerkt aan de mini-documentaire over het onderzoek. Als Olympische atleet, had Cedric zelf de ervaring van een bijzondere occlusale correctie, die een aanzienlijke vermindering van zijn sportblessureleed  betekende (zie video).

Uit eerdere onderzoeken is bekend dat het gehele kauwsysteem via haar specifieke spieractiviteit en neurologische impact een grote invloed heeft op het gehele houding- en bewegingsapparaat. Met name van de eerste premolaren en molaren worden de parodontale ligamenten sterk geïnnerveerd door proprioreceptoren. Deze ligamenten spelen een aanmerkelijke rol in de neurologische balans van de spieren en de lichaamshouding. Een en ander impliceert dat de predispositie om een sportblessure te ontwikkelen niet alleen nauw verband houdt met onder meer evenwicht en ruimtelijk inzicht van het hele lichaam, maar dat ook de SumDental-status als starter dan wel inductor van een (her)blessure kan worden aangemerkt.

Het uitvoeren van SumDental-onderzoek in al zijn facetten is daarom van eminent belang om dit aspect aan te tonen dan wel uit te sluiten. Op geleide van de bevindingen van dit onderzoek kan aanmeting van een speciale trainingsapplicatie samen met instructies en begeleiding, de neuromusculaire balans herstellen.

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt u met ons contact opnemen.

RESEARCH DETAILS

Start onderzoek
Augustus 2010

Einde onderzoek
September 2014

Research Team
Dr. Arnold Goedhart, Hoofd UB4M Research | LUMC (NL)
Prof. Dr. John Flutter, DDS (GB)
Henny Solleveld PT. PhD (NL)
Frédéric van Burm, DO-MRO (B)
Linda Bayoumi, BHsc afdeling Atletiek (NL)

Doelgroep

  1. Professionele atleten op een nationaal en internationaal niveau
  2. Leeftijd tussen 16 en 32
  3. Een kleine groep veelbelovende amateurs kunnen ook toegelaten worden tot deelname onder bepaalde omstandigheden

Vaste onderdelen

  1. Digitale intake (Blessure Risico Indicator
  2. Radiologisch gebitsonderzoek (OPT)
  3. Registratie van occlusie functies en karakteristieken (patronen van het stomatognathische motor adaptieve syndroom)
  4. Onderzoek naar de statische en dynamische houding (computer registratie)
  5. Individuele analyse en advies
  6. Populatie analyse
  7. Uiteindelijke evaluatie