Skip to main content

Recovery Ballet: an experimental study

SportsInjuryLab is initiator van dit unieke wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van op balletoefeningen gebaseerde trainingen bij het voorkomen of het herstel van sportblessures en de invloed ervan op de perfomanceontwikkeling.

De hypothese achter Recovery Ballet is dat een sporter met een tijdelijk of blijvend verstoord bewegingspatroon – ongeacht de oorzaak – in extreem korte tijd een gewijzigde transmissie op neuronaal en synaptisch niveau ontwikkelt.

De onderzoekers verwachten dat, door het aanbieden van dergelijke ongebruikelijke prikkels een snellere optimalisering van balans, coördinatie en kracht wordt bewerkstelligd en daarmee een blessurerevalidatieproces gunstig wordt beïnvloed en in tijd bekort. Omgekeerd beredeneerd zou Recovery Ballet (RB) een blessurepreventief effect kunnen hebben. Een en ander is gebaseerd op het equipotentiality model (Lashley) en de mogelijkheid tot veranderingen op neuroplastisch niveau.

De hypothese achter Recovery Ballet is dat een sporter met een tijdelijk of blijvend verstoord bewegingspatroon – ongeacht de oorzaak – in extreem korte tijd een gewijzigde transmissie op neuronaal en synaptisch niveau ontwikkelt. Door het aanbieden van geprotocolleerde ballettrainingen (Labanotatie) naast de gebruikelijke stimuli (veldtrainingen, wedstrijden) die voor het voetbal geëigend zijn, zullen bewegingspatronen zo effectief veranderen op neurologisch niveau dat een geheel nieuw reflex patroon wordt gegenereerd. Daar elke spier, spiergroep en dus elke bewegingsactiviteit hun eigen onderlinge harmonieuze –neuromusculaire –  afstemming hebben (de bewegingssymfonie) zou het herstelvermogen sneller en effectiever kunnen verlopen door het aanbieden van RB-oefeningen. Voorts wordt het blessurepreventieve aspect meegewogen in dit project.

De eerste pilotfase is afgerond en uit de eerste resultaten blijkt de verbetering op alle uitkomstmaten groter in de interventiegroep (deelnemend aan de ballettrainingen) in vergelijking met de controlegroep (niet deelnemend aan de ballettrainingen). Met uitzondering van de krachtmetingen werden significante verschillen gevonden tussen pre- en postmetingen in de interventiegroep, maar niet tussen de pre- en postmeting in de controlegroep.

Iris Houtgast is een professionele eerste categorie balletdanser, choreograaf en dansdocent. Tot op heden is zij directeur van haar eigen balletschool en een toonaangevende dansleraar in Nederland en speelt een belangrijke rol in dit unieke studieproject.    Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.*