Schrijf je dan in voor de SportsInjuryLab Scriptieprijs 2020 en maak kans op € 1000,-

De SportsInjuryLab Scriptieprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan eindejaarsstudenten die niet alleen de beste, maar ook de meest onderscheidende en innovatieve scriptie in het kader van sport & gezondheid (in de ruimste zin) hebben afgeleverd. Hogescholen en Universiteiten kunnen ook maximaal drie scripties van studenten in de eindfase van hun studie voor de SportsInjuryLab Scriptieprijs nomineren.

SportsInjuryLab bepaalt uiteindelijk wie in aanmerking komt voor de scriptieprijs die in samenwerking met de jury, het publiek en media, veel aandacht zal generen. De eerstvolgende uitreiking vindt plaats in de maand mei 2020 tijdens een speciaal te organiseren SportsInjuryLab Masterclass.

Denk jij in aanmerking te komen voor deze Scriptieprijs, lees dan hier het scriptiereglement. Vul het aanmeldformulier hiernaast in en stuur vervolgens een digitale kopie van je scriptie op naar research@sportsinjurylab.com.

Aanmeldformulier

Titel scriptie

Onderwerp scriptie

Scriptie ingediend ter

Indien anders:

Op welke datum goedgekeurd door de opleiding

Naam docent / hoogleraar

Behaald cijfer scriptie

Studierichting

Afstuderen HBO/Universiteit

Naam Opleiding

Faculteit

Contactpersoon opleiding

 
Ingeleverd door
Naam

Man / vrouw

Titel

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Door dit formulier te gebruiken gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.*


 
Aanleveren
Vergeet niet een digitale kopie van je scriptie te mailen naar research@sportsinjurylab.com om in aanmerking te komen voor de Scriptieprijs.