Skip to main content

Benaissa Haddaoui is een van de kickboksers die deelneemt aan ons onderzoek
naar de effecten van  het dragen van een protectiemondstuk (bovenkaak) in de
sport op de dentale occlusie alsook op de balans en coördinatie bij
kickboksers.

Het vermogen om het evenwicht te bewaren tijdens het sporten is niet alleen
een onderscheidend kenmerk van succesvolle sporters (Ricotti e.a., 2013),
maar ook een beschermende factor voor blessures (Gioftsidou e.a., 2012).
Lichaamsbalans kan door training verbeterd worden. Het is echter niet
mogelijk om te voorspellen wie het meest baat zal hebben bij welke
trainingsmethodiek. We kennen vrijwel geen stabiele individuele kenmerken
die samenhangen met de balans en/of met verbetering van de balans door
training. In dit longitudinaal naturalistisch cohortonderzoek zal worden
onderzocht of het dragen van een – al of niet verplicht – protectiemondstuk
(bovenkaak) tijdens het sporten van invloed is op de lichaamsbalans van
kickboksers en daarmee ook de kans op blessures.

Bovendien zal de invloed van dentale occlusie in relatie met het dragen van
een protectiemondstuk worden onderzocht omdat dit een effect zou kunnen
hebben op onder meer de proprioceptieve afferentie en dus ook op de
lichaamsbalans en posturaliteit en coördinatie. Onderzocht zal ook worden of
sporters die naast het dragen van een protectiemondstuk tijdens het sporten,
op advies van hun tandarts/orthodontist een mondbeugel dragen, een slechtere
balans en/of coördinatie hebben en/of tijdens het dragen van één of beide
mondapplicaties een slechtere balans en/of coördinatie ontwikkelen.