Skip to main content

De door Easier Dental Care beschikbaar gestelde T-scan kan worden geobjectiveerd welke kauwkrachten op elk afzonderlijk gebitselement inwerken tijdens maximale occlusie. De krachtoverbrenging in deze studie wordt meegewogen door gebruikmaking van de meest geavanceerde generatie dynamische digitale systemen de T-scan Novus 9.1 (Trpevska.Vet.al., 2014). Het doel van deze studie is om de correlatie te onderzoeken tussen de kauwkrachtverdeling per gebitselement enerzijds en anderzijds de (vooralsnog) vermeende daaraan gerelateerde spier- en  gewrichtsketens. Naar verwachting zal het onderzoek in de loop van september 2018 van start gaan. De te onderzoeken populatie zal hoofdzakelijk bestaan uit atleten.