Skip to main content

Gebit en occlusale problemen bij mannelijke profvoetvaller: een risicofactor voor herblessures?

Blessures bij mannelijke profvoetballers zijn niet ongewoon. Een studie geeft aan dat gemiddeld één blessure iedere 106 uren tijdens een sportgerelateerde activiteit ontstaat (Waldén et al., 2005).  Een andere studie rapporteert dat 65 tot 95% van deze spelers minimaal 1 blessure per jaar heeft (Hägglund, 2007). De meeste blessures zijn non-contact blessures (e.g. Hawkins, Hulse, Wilkinson et al., 2001). De meeste (her)blessures in het profvoetbal gebeuren in de laatste 15 minuten van de eerste en de tweede helft van de speeltijd (e.g. Hawkins & Fuller, 1999).

Lees ons hele rapport hier.