Skip to main content

Wanneer: maandag 26 september 2022
Tijd: 18:45 – 22:15 uur
Locatie: KNVB Campus te Zeist
Kosten: 85 euro. Onbeperkt koffie, thee, water en vers fruit alsook de afsluitende borrel is inbegrepen in de prijs.
Koop uw ticket(s) voor deze lezing via  https://academy.sportsinjurylab.com/evenement/effecten-van-onevenwichtige-kauwkrachtenverdeling-op-blessuregevoeligheid/

Op maandag 26 september trapt drs. Arjan Starrenburg (NVBT / Easier Dental Care) onze lezingenserie 2022-2023 af met de voordracht: Effecten van onevenwichtige kauwkrachtenverdeling op blessuregevoeligheid.

Neuroreceptoren van het parodontale ligament zijn onder meer nociceptief en proprioceptief. Daar waar het nociceptieve systeem (dreigende) weefselbeschadigingen signaleert, krijgt de neurologische transmissie via de dentoalveolaire proprioceptie op deze avond de grootste aandacht.

Zo is het bekend dat het proprioceptieve systeem zeer belangrijk is voor het aanpassingsmechanisme van het lichaam als het gaat om het houding- en bewegingsapparaat. Proprioceptie vanuit de gebitselementen, spieren en de kaakgewrichten draagt bij aan  afferente prikkels naar de motorische kernen van de nervus trigeminus en zo ook naar de hogere centra. Derhalve mag worden verwacht  dat als de kauwkrachtenverdeling bij maximale intercuspatie, een onevenredige verdeling geeft op de gebitselementen en soms zelfs binnen een gebitselement zelf, er – via de peridentale transmissie – sprake is van een permanente – inhiberende dan wel exciterende – proprioceptieve stimulatie van het dentoalveolaire ligament. Wanneer die gebitselementen die vroeg in de occlusie zeer grote contactkrachten veroorzaken, blijkt uit onderzoek dat afferente zenuwsignalen welke via de dentoalveolaire ligamenten worden geëxciteerd, proprioceptief sturing geven aan de musculaire contractiliteit van het gehele houdings- en bewegingsapparaat. Een dergelijke situatie kan worden geïnterpreteerd als een risicofactor, niet alleen voor het stomatognatisch systeem op zich, maar ook voor het compromitteren van het totale houdings- en bewegingssysteem.

Na een korte introductie door Henny Solleveld neemt Arjan Starrenburg u uitgebreid mee in zowel de theorie als de praktische uitvoering van de T-scan als slim diagnosticum.

De SportsInjuryLab Academy geaccrediteerde lezingenserie
Over de relatie tussen Topsport & Mondgezondheid is veel te zeggen. Naast onderzoek en begeleiding van topsporters, verzorgen SportsInjuryLab en Easier Dental Care daarom lezingen over verschillende onderwerpen in dit vakgebied. Deze voordrachten zijn bestemd voor degenen die meer dan gewone interesse hebben in de relatie Topsport & Mondgezondheid. Maar zeker ook voor hen die zelf al het vermoeden hebben dat hierin wel eens de oorzaak van performanceklachten of blessure(s) zou kunnen liggen. 

Wilt u meer weten of ticket(s) kopen? Lees meer op academy.sportsinjurylab.com/lezingen.