Onze sprekers

[vc_single_image image=”4444″ alignment=”center”]

Dr. John Flutter is geboren en opgegroeid in Engeland. Hij kwalificeerde zich als tandarts in 1972 (London) en is al 40 jaar gespecialiseerd in de orthodontie. In 2007 opende hij zijn praktijk in Brisbane (Australië) waar de behandelingen zich hoofdzakelijk richten op de craniële ontwikkeling van het opgroeiende kind. Sindsdien werkt hij exclusief in de dentofaciale orthopedie.

Dr. Flutter is in de staat Queensland voorzitter van de Australische Vereniging van Orofaciale Orthopedie. De afgelopen 12 jaar heeft hij lezingen gegeven in meer dan 60 landen over de myofunctionele invloeden op de faciale ontwikkeling en op de gebitselementen. Voorts publiceerde hij wereldwijd meerdere artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

Sinds 9 jaar is Dr. Flutter de adviserende specialist van SportsInjuryLab op het gebied van occlusoposturale ontwikkeling en als het gaat om aspecten van occlusoposturaliteit en spierblessures in het bijzonder.

Dr. John Flutter’s voordracht zal gaan over de ontwikkeling van het cranium en de gebitstatus en de weerslag die dit heeft op het houding- en bewegingsapparaat.

[vc_separator]

Dr. Martino is arts en tandarts en woont en praktiseert in Seveso (MI). Voorts is hij verbonden als associate professor aan de Universiteit van Milan-Bicocca (faculteit tandheelkunde). Hij heeft 15 jaar ervaring op het gebied van houding en klinische semiotiek en is gespecialiseerd in de stomatognathologie en houdingscorrecties.

Gelet op het feit dat het kauwstelsel nauw gerelateerd is aan de posturaliteit werd hij indertijd door Johan Cruijff bij Ajax aangesteld om bij de spelers van Ajax blessures te voorkomen en te verhelpen. Eén van zijn taken was tevens gebitscontroles uit te voeren bij de jeugdspelers van de Amsterdamse club. Verder heeft hij zich gespecialiseerd in de occlusoposturaliteit enerzijds en de functies en kenmerken van het kaakgewricht anderzijds.

De voordracht die Dr. Martino gaat houden, geeft u inzicht in de kinesiologische analyse van de gevolgen van malocclusie in relatie tot sportblessures.

[vc_single_image image=”4464″ alignment=”center”]
[vc_separator]
[vc_single_image image=”4476″ alignment=”center”]

Thomas D’havé  is vooral werkzaam in de topsport als consultant voor profvoetballers met chronische of terugkerende blessures. Hij  behandelt volgens de principes van de klinische psycho-neuro-immunologie en werkt onder meer voor AFC Ajax, FC Twente en WestHam United. Voorts is hij als docent verbonden aan The International Academy of Osteopathy (IAO) in Gent (B) en Zeist (NL).

Na zijn studie fysiotherapie te hebben afgerond, rondde Thomas D’havé  in 2005 zijn opleiding osteopathie af aan The International Academy of Osteopathy te Gent. In 2010 behoorde hij tot de eerste lichting afgestudeerden ‘Osteopathie in de Sport’. Zijn scriptie ‘Muscle Flexibility as a Risk Factor for Developping Muscle Injuries in Male Soccer Players’  werd  gepubliceerd in het American Journal of Sports Medicine (2003).

In zijn lezing gaat D’havé dieper in op chronische, laaggradige gebitsontstekingen als risicofactor voor non-contactblessures en hamstringblessures in het bijzonder. Zijn standpunt is dat wanneer het immuunsysteem langdurig geactiveerd blijft door een ‘hidden killer’ vanuit het gebit, de spieren en het bindweefsel vaak het gelag betalen.

[vc_separator]

Sergio Bizzarro voltooide in 1997 zijn studie tandheelkunde aan de faculteit voor tandheelkunde aan de Universiteit “Tor Vergata” in Rome. Na enkele jaren gewerkt te hebben als algemeen tandarts, maakte hij een ommezwaai door zich in Amsterdam te vestigen en zich te specialiseren in de parodontologie. Sinds 2003 werkt hij fulltime bij de sectie Parodontologie van het ACTA als docent, parodontoloog en onderzoeker. Eind 2015 heeft hij zijn PhD-onderzoek over de klinische, microbiologische en systemische effecten van de niet-chirurgische behandeling van parodontitis afgerond.

Twee publicaties uit zijn proefschrift over de relatie tussen parodontitis en hart-en vaatziekten werden als beste artikelen geselecteerd en gehonoreerd met de tweejaarlijkse NVVP-OralB onderzoekprijs in 2007 en 2012.  

In zijn voordracht, zal Sergio Bizzarro de systemische reacties van parodontale ontstekingen op de algemene gezondheid belichten en de mogelijk nadelige effecten daarvan voor de (top)sporter bespreken.

Bizarro S-2

[vc_separator]

henny

Na afronding van zijn studies fysiotherapie en sportfysiotherapie heeft  Solleveld zich aansluitend gespecialiseerd in de orthopedische geneeskunde volgens Cyriax. Al snel ging zijn interesse uit naar de eigenzinnige ketenreacties in het houding- en bewegingsapparaat die het gevolg kunnen zijn van veranderde occlusale functies en problemen in de gebitstatus. Solleveld was indertijd één van de initiatiefnemers van SportsInjuryLab.

Hij werkte mee aan meerdere onderzoeken, waaronder  ‘The relationship of teeth and jaw/occlusal problems to past and actual (re)injuries of elite soccer players’,  gepresenteerd op het 3e wereldcongres Science and Soccer (2012).

Zijn meest recente onderzoek onder profvoetballers resulteerde  in de publicatie ‘Associations between poor oral health and reinjuries in male elite soccer players: a cross-sectional self-report study’ (2015, BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation). Vanaf 2016 leidt Solleveld het meerjarig (internationale) onderzoek naar de effecten van het dragen van een orthodontische mondbeugel op onder meer de balans, performanceontwikkeling en blessuregevoeligheid onder jeugdvoetballers.

Behalve een inleidend karakter heeft zijn voordracht tot doel u meer inzicht te geven in de SumDental-aspecten in de sport.